Olav Ajer vil ha bygging av omsorgsboliger på tømmerterminaltomta.
Olav Ajer vil ha bygging av omsorgsboliger på tømmerterminaltomta.

Mener dette området ligger perfekt til for kommunens ny-satsing