Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

nome sjukeheim mobiltrøbbel

Etter en lang periode med problemer er telefonsystem på sjukeheimen oppgardert