Derfor kan du oppleve dårlig mobildekning i Lunde nå