Les også:

Fensfeltet: Tre millioner til forskning på teknologi som skal øke renheten til 99 prosent