Politiet: Det nærmer seg en avklaring i hestesaken