Jan Thorsen
Jan Thorsen

Thorsen helt ut av politikken. Riis-Johansen fylkesordførerkandidat