øl skjenking

Securitas har kontrollert alle skjenkestedene i Nome. Slik gikk det