Slik så det ut da voksenopplæringa for Nome og Bø var samlokalisering i Lunde.
Slik så det ut da voksenopplæringa for Nome og Bø var samlokalisering i Lunde.

Fagmiljøene, hovedtillitsvalgte og vernetjenestene ble ikke enige