Bø og Nome voksenopplæring 3

Fagmiljøene, hovedtillitsvalgte og vernetjenestene ble ikke enige