Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Bø og Nome voksenopplæring 3

Fagmiljøene, hovedtillitsvalgte og vernetjenestene ble ikke enige