Kraft med rådhus

Kraftig utbyttehopp – men for 2023 justeres forventningene ned (noe)