Les også:

«Sier vi i Nome nei, betyr det at vi stanser nasjonale interesser, EU-interesser, Nato-interesser, og overnasjonale interesser. Det blir feil»