Barnetrinnet ved Holla 10-årige skole.
Barnetrinnet ved Holla 10-årige skole.

Ett års ventetid på nye lekeapparater står ved lag