Ila fengsel og forvaringsanstalt
Ila fengsel og forvaringsanstalt FOTO: Kjetil Ree

– Det var gjengs oppfatning at Viggo Kristiansen er uskyldig