Gruveåsen gruver fensfeltet stråling (7)

Sier ja til å sende turistene inn på Gruveåsen