Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Utrykningspolitiet delte ut bøter i Lunde

Mandag morgen gjennomførte utrykningspolitiet kontroll i Lunde.

Av de 31 kontrollerte kjøretøyene, fikk to førere bot for manglende bruk av belte.