Pål Kleffelgård
Pål Kleffelgård

Kraftselskapene godkjente utbyttet. Nå etableres det strømstøtte for bedrifter