Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Fylkesordfører Terje Riis Johansen (SP).
Fylkesordfører Terje Riis Johansen (SP).

Ingen fra fylkeskommunen deltok da Oslos blikk var rettet mot Nome og Telemark

Tirsdag lanserte de store landsorganisasjonene NHO, LO, Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Bergindustri en felles strategi for industriell satsing på utvinning og videre prosessering av sjeldne jordartsmetaller i Norge.

Landsorganisasjonene ber blant annet regjeringen legge til rette for en ny verdilinje, som går fra mineralene på Fen til en fabrikk for supermagneter på Herøya.

Frykter lokal overkjøring når staten legger opp hurtigløp for gruvedrift på Fen

For Nome og Telemark vil en slik etablering, innebære mange nye arbeidsplasser. Men det vil også kreve enormt mye planlegging, ikke minst fra fylkeskommunens side.

Tirsdag morgen hadde både LO, NHO og regjeringen blikket vendt mot Fen og Telemark.

Ingen fra fylket satt i salen

Da næringsminister Jan Christian Vestre tok imot strategien fra de store landsorganisasjonene, sa han at Fensfeltet er et av gruveprosjektene i Norge som bør realiseres.

Men i salen, der det befant seg både stortingspolitikere, lokalpolitikere fra Nome og næringslivsfolk, var det ingen representanter fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Her overleveres landsorganisasjonens strategi til næringsminister Jan Christian Vestre (t.h.).

Vi har spurt fylkesordfører Terje Riis Johansen om hvorfor han ikke prioriterte å være til stede på denne lanseringen.

LO og NHO lanserer felles strategi for gruvedrift på Fensfeltet

Til Kanalen sier Riis Johansen at han ikke har vært klar over arrangementet, og at han ikke har oppfattet at han var invitert. Kanalen har gjort det klart at overrekkelsen av strategien skjedde på et åpent møte, som også er omtalt i media.

Riis Johansen er imidlertid klar på at alle aktørene som var til stede på lanseringen, er godt kjent med fylkeskommunens posisjon og engasjement for saken.

- Fensfeltet er et kjempespennende tema. Jeg snakker jevnlig både med LO, NHO og næringsminister Vestre, og de er nok ikke i tvil om hva jeg mener om dette, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen til Kanalen.

Eget punkt på ledergruppas program

Han viser til at fylkestinget nylig satte av tid til et temamøte om Fensfeltet, der Nome kommune var på plass for å orientere.

- Vi kommer til å engasjere oss videre i denne saken, ikke minst gjennom regiongeologen (Sven Dahlgren, journ.) som er den fremste eksperten på Fensfeltet i Norge, sier Riis Johansen.

Hovedutvalgsleder, Bjørn Rudborg, var også med Nome kommune på turen de hadde til Molde i september, som handlet om utviklingen av Fensfeltet.

- Min ledergruppe har i etterkant av det satt opp Fensfeltet som egen sak på vårt ukentlige møte, i tillegg til at vi har fått et fyldig referat. Så dette er viktig og blir prioritert, konstaterer Riis Johansen.