Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Bjørg Tveito Lundefaret
Bjørg Tveito Lundefaret

Frykter lokal overkjøring når staten legger opp hurtigløp for gruvedrift på Fen

Næringsminister Jan Christian Vestre (AP) er klinkende klar på at det bør startes ny mineralvirksomhet i Fensfeltet.

De store landsorganisasjonene NHO, LO, Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Bergindustri la tirsdag morgen frem en felles strategi for industriell satsing på utvinning og videre prosessering av sjeldne jordartsmetaller i Norge.

LO og NHO lanserer felles strategi for gruvedrift på Fensfeltet

Til å kommentere strategien var også næringsminister Jan Christian Vestre, som var klar i talen på hva han mener om Fensfeltet.

- Nome bør realiseres, fordi dette vil være et viktig bidrag til en grønn omstilling, sa han med henvisning til forekomsten av sjeldne jordartsmetaller (REE-mineraler) i Fensfeltet.

Da er han på linje med NHO og LO som nå presser på for at staten skal legge til rette for at planen kan realiseres så raskt som mulig.

Her overleveres landsorganisasjonens strategi til næringsminister Jan Christian Vestre.

NHO-direktør Ole Erik Almlid skisserer et bilde der gruvedrift i Fensfeltet vil gi flere arbeidsplasser, nye bedrifter og nye verdikjeder.

- Men det må gjøres på en måte som er klimamessig, sosialt og økonomisk bærekraftig, sa Almlid da han presenterte fellesstrategien sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik i Oslo, mandag morgen.

EU ber om et taktskifte

De sjeldne jordartsmetallene (REE) som finnes i Fensfeltet, regnes som så betydningsfulle at de kan dekke 25 prosent av Europas fremtidige behov. For EU regnes mineralene som helt avgjørende både for industriell utvikling, produksjon av militærmateriell samt for gjennomføringen av det grønne skiftet.

EU har tatt mål av seg å bli klimanøytralt innen 2050, noe som innebærer en dramatisk vekst i etterspørselen etter de REE-mineralene som i dag hovedsakelig kjøpes fra Kina. Eller som Vestre sa det: «vi har gjort oss avhengige av mer eller mindre sjarmerende land».

Det er nå helt klart at EU driver opp interessen for Fensfeltet og ber om et taktskifte i Norges arbeid med å realisere utvinning av de kritiske mineralene.

Faren for brudd eller forstyrrelser i leveransen til Europa og USA regnes som kritisk. Oppmerksomheten rundt dette har ikke minst økt etter Ukraina-krigen og Putins tukling med gassleveransene til kontinentet.

CDC: Sjansene er større nå

Det var også flere lokale representanter til stede på lanseringen på Næringslivets hus i Oslo. Blant annet Carl Diderik Cappelen, som i dag har eierinteresser i selskapet Rare Earths Norway AS.

Han har tidligere vært reservert i troen på gruvedrift. Nå har han endret oppfatningen.

- Hva tenker du om realitetene i dette? Kan det blir gruvedrift innen relativt kort tid, gitt at forekomsten viser seg drivverdig?

- Kravet må være en lukket gruve, og da vil jeg si at det er 50 prosent sjanse for at dette blir noe av.

Carl Diderik Cappelen

- Betyr det at du har endret oppfatning?

- Ja, jeg tror mer på det nå. Det er EUs interesse for disse mineralene som driver saken fremover. Alle vil ha produkter som smarttelefoner og elbiler, og da er disse mineralene helt nødvendige.

Trenger 500 millioner i risikokapital

Hvorvidt forekomsten er drivverdig er et teknisk spørsmål, som også handler om forsking og utvikling av teknologi som kreves for å utvinne mineralene og omdanne disse til salgbare produkter.

Det må fortsatt bores flere kilometer med kjerneprøver på Fen, og for hver meter må det forskes. Det sier industri- og mineralgründer Sturla Steinsvik.

Dette er mannen som er hovedeier i REN og som driver gruvevirksomhet i Norge verdt milliarder.

Stein Sturla Steinsvik

Han sier til Kanalen at det i øyeblikket står på rundt 700 millioner kroner for å avklare om forekomsten i Nome er drivverdig.

- Vi trenger risikoavlastning på 500 millioner, da kan vi gå inn med 200 millioner i egenkapital selv. Vi må bore mye mer, og forske parallelt. Men det er mulig å få dette til og vi kan starte gruve når vi får avklart forekomsten, sier han.

Etter det Kanalen erfarer har mineralselskapet REN så langt fått resultater av sine prøveboringer som støtter regiongeolog Sven Dahlgrens antagelser om at forekomsten både er stor og drivverdig.

NHO og LO ber i sin strategi om fire tiltak fra regjeringen:

- At det etableres en satsing på REE-mineraler i Norge i samarbeid med EU

- At det kommer på plass økonomiske støtteordninger for leting og utvikling.

- At saksbehandlingstiden reduseres for å godkjenne ny gruvedrift

- At det kommer en spisset satsing på forsking og utvikling også på videreforedling av nye verdikjeder, helt fra mineralene til produkter som batterier og supermagneter der REE er viktige bestanddeler.

Landsorganisasjonenes fellesstrategi ble lansert her på Næringslivets hus i Oslo.

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier til Kanalen at han forventer at regjeringen kommer med økonomiske insentiver og korter ned saksbehandlingstiden for konsesjonssøknader.

- Er dere i NHO tilfreds med næringsministerens signaler om dette i dag, Almlid?

- Vi har den oppfatningen at økonomisk risikoavlastning og raskere saksbehandlingstid må komme på plass. Men vi må avvente Vestres mineralsstrategi, som kommer i løpet av året, før vi vet mer.

Frykter at lokale interesser overkjøres når prosessene speedes opp

Næringa og landsorganisasjonen er særlig opptatt av at det må gå raskere å få konsesjon til å starte nye gruver i Norge. Ifølge stortingsrepresentant Sverre Myrli (AP) er Norge en versting i Europa når det gjelder saksbehandlingstid.

Men lokalt i Nome er det frykt for at raskere behandling skal bety overkjøring av kommunen og lokale interesser.

- Det må ikke skje, sa ordfører Bjørg Tveito Lundefaret under lanseringen.

Plansjef i Nome kommune, Kirsti Arvesen Nesheim, og ordfører Bjørg Tveito Lundefaret. Ordførere var mer tilfreds da næringsministeren lovet lokal medvirkning.

Næringsminister Vestre avviser overfor Kanalen at det er fare for lokal overkjøring.

- Alle skal bli hørt, og det skal være gode demokratiske prosesser, men det behøver ikke ta 15-20 år av den grunn. Vi må i større grad ha raskere og parallelle løp.

I høringsnotatet til ny minerallov innebærer raskere behandling mer statlig styring, frykter ordfører Lundefaret.

- Nome kommune vil snu dette litt på hode, og ber heller om statlige midler for å stå bedre rustet til å ta styring over saksbehandlingen lokalt. Kan det være aktuelt, Vestre?

- Ja, det er noe vi vil se på, og det kan bli aktuelt å etablere pilotprosjekter der dette testes ut.

Lundefaret sier i etterkant at hun er beroliget av avklaringene fra ministeren, og oppsummerer at signalene fra lanseringen i all hovedsak er positive, både for Nome kommune og for mulighetene for ny verdiskapning med utgangpunkt i mineralene på Fensfeltet.