Stenger nett- og mobilbanken i flere dager. Ber kundene ta forhåndsregler