Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

nav illu

Stigende priser, renter og uro. Men ledigheten holder seg stabil

I september har det vært en liten nedgang av helt arbeidsledige, mens litt flere har blitt delvis arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Det var også færre ledige stillinger.

Hovedbildet er likevel at arbeidsmarkedet er stabilt, og at ledigheten er relativt lav, viser ferske tall fra NAV.

4 264 personer var registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark i september. 1 934 var delvis ledige og 809 på tiltak hos NAV. Til sammen er dette 128 flere arbeidssøkere enn i august.

Vestfold og Telemark har, sammen med Oslo, den høyest ledighet i landet. Andelen arbeidsledige i landet er 1,6 prosent, mens det i fylket er 2,0 prosent.

Frykter et tøffere arbeidsmarked

– Arbeidsledigheten er lav sammenlignet med tidligere. Den holder seg foreløpig stabil, men det vil trolig bli en økning på sikt. Spenninger i verden, transportutfordringer og økte kostnader på strøm, varer og andre tjenester kommer til å påvirke. Utover høsten og vinteren forventer NAV derfor et noe tøffere arbeidsmarked og flere arbeidssøkere, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

I Nome ser vi at det faktisk er fire færre ledige i forhold til måneden før. 60 ledige personer utgjør en prosent på 1,9 prosent av arbeidsstyrken, noe som er lavere enn fylkessnittet, men høyere enn landet sett under ett.

Ledigheten i Nome er dessuten marginalt høyere enn i Midt-Telemark (1,8 prosent), men lavere enn i Skien (2,4 prosent).