Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Se hvem som har kjøpt og solgt eiendom i Nome (september)

Her finner du eiendomsoverdragelsene for september 2022. 

Torsnesvegen 42 (Gnr 26, bnr 19) er solgt for kr 2.650.000 fra Laila Waal Lindgren og Stian Waal Lindgren til Marian Tamlag (01.09.2022)

Andel av Strengenvegen 2 B (Gnr 101, bnr 56, seksjon 2) er overdradd fra Helene Ovenstrøm til Olav Ovenstrøm (01.09.2022)

Andel av Åslandvegen 1 (Gnr 12, bnr 17) er overdradd fra Aud Larsen til Åse Vigdis Haugholt, Gunn Mari Haugholt Herregården, Heidi Aatangen, Frode Iversen, Trond Iversen, Mari-Ann Myhre, Sigrid Elisabeth Myhre, Turid Haugholt Amundsen, Jo-Herman Haugholt, Oda-Marie Haugholt og Tore Haugholt Larsen (01.09.2022)

Andel av Åslandvegen 1 (Gnr 12, bnr 17) er overdradd fra Ingrid Bastiansen til Karl Aksel Bastiansen, Bjarne Bastiansen og Gry Bastiansen (01.09.2022)

Andel av Åslandvegen 1 (Gnr 12, bnr 17) er overdradd for kr 1.417.500 fra Karl Aksel Bastiansen, Bjarne Bastiansen, Gry Bastiansen, Åse Vigdis Haugholt, Gunn Mari Haugholt Herregården, Heidi Aatangen, Frode Iversen, Trond Iversen, Mari-Ann Myhre, Sigrid Elisabeth Myhre, Turid Haugholt Amundsen, Jo-Herman Haugholt, Oda-Marie Haugholt og Tore Haugholt Larsen til Trine Aas, Magni Kyrdalen og Astri Verpe (01.09.2022)

Torsnesvegen 8 (Gnr 25, bnr 43) er solgt for kr 2.400.000 fra Brith Audhild Hermansen Skori til Kristine Cecilie Stennek og Tore Ragnar Stennek (05.09.2022)

Arntsgate 4 (Gnr 12, bnr 193) er solgt for kr 1.970.000 fra Anita Elaine Arnøy og Bård Hermansen til Terje Skårdal Evensen (05.09.2022)

Nyhusvegen 13 (Gnr 6, bnr 21) er solgt for kr 2.250.000 fra Mariann Aarnes til Sondre Enger (05.09.2022)

Klokkerhavna 15 (Gnr 25, bnr 3, fnr 11) er solgt for kr 2.125.000 fra Jorunn Wines til Johannes Lysgård Jørgensen (05.09.2022)

Andel av Hasselvegen 9 (Gnr 11, bnr 169) er overdradd til Geir Arne Ytterbø og Synnøve Ytterbø (05.09.2022)

Tuftedalen 30 (Gnr 23, bnr 102) er solgt for kr 1.460.000 fra Ragnhild A M Millar, Daghild Maria Nes og Sofie Nordbø til Joakim Sandbæk (06.09.2022)

Nordbygdavegen 834 (Gnr 72, bnr 1) er overdradd fra Gunvor Torild Steinsrud Grivi til Bjørn Grivi (07.09.2022)

Andel av Tvaravegen 8 (Gnr 10, bnr 36) er overdradd for kr 1.050.000 til Emma Undem Eriksen og Dag Martin Nilsen (08.09.2022)

Andel av Tollastubben 3 (Gnr 12, bnr 270) er overdradd fra Joakim Hermansen til Sanne Gundersen Krohn (09.09.2022)

Se overdragelser i april
Se overdragelser fra mai
Se overdragelser i juni
Se overdragelser i juli
Se overdragelser i august

Pershaugvegen 95 (Gnr 124, bnr 62) er solgt for kr 1.520.000 fra Marco Reinier Scheffers til Jens Gburek (12.09.2022)

Haslerudvegen 19 (Gnr 104, bnr 95) er overdradd fra Rune Walter Stjernstedt til Adrian Eberson Stjernstedt, Benjamin Eberson Stjernstedt, Birk Kausland Stjernstedt, Dan Rune Eberson Stjernstedt og Ruben Eberson Stjernstedt (14.09.2022)
Overdragelsen omfatter også Gnr 104, bnr 97

Haslerudvegen 19 (Gnr 104, bnr 95) er solgt for kr 1.850.000 fra Adrian Eberson Stjernstedt, Benjamin Eberson Stjernstedt, Birk Kausland Stjernstedt, Dan Rune Eberson Stjernstedt og Ruben Eberson Stjernstedt til Marianne Ostrøm (14.09.2022)
Salget omfatter også Gnr 104, bnr 97

Vrangfossvegen 426 (Gnr 93, bnr 4) er solgt for kr 4.300.000 fra Oddrun Mari Heggøy og Leif Rino Ludvigsen til Simen Krossli og Silje Karine Stoa (15.09.2022)

Moengata 13 (Gnr 101, bnr 372) er solgt for kr 2.000.000 fra Lisbeth Andrea Høie og Magne Charles Høie til Tonje Røraas (19.09.2022)

Gnr 41, bnr 180 er overdradd for kr 35.290 fra Karin Ingela Nilsen til Nome kommune (19.09.2022)

Hollavegen 26 D (Gnr 12, bnr 12, seksjon 9) er solgt for kr 2.450.000 fra Dordi Solberg til Leif Theodor Henrichsen og Møyfrid Serina Foss Henrichsen (20.09.2022)
Andel av Røimålbakken 9 (Gnr 122, bnr 35) er overdradd fra Halvor Røimål til Kari Sofie Røimål (20.09.2022)

Andel av Røimålbakken 9 (Gnr 122, bnr 35) er overdradd for kr 1.218.750 fra Kari Sofie Røimål, Anne Sofie Røimål, Stine Petrine Røimål og Tone Torine Røimål til Katrine Røimål Burmester (20.09.2022)

Kåsa 8 B (Gnr 12, bnr 408, seksjon 15) er solgt for kr 1.350.000 fra Øystein Gravdal til Tine Kolle Glenna (21.09.2022)

Skjellaugvegen 15 (Gnr 100, bnr 16) er solgt for kr 4.550.000 fra Tone Karen Skjellaug til Johannes Slåttun og Ingrid Torsberg (22.09.2022)

Skiensvegen 483 (Gnr 58, bnr 14) er solgt for kr 2.050.000 fra Arne Brauti til Tobias Gisholt Haug (23.09.2022)

Pilerødvegen 15 (Gnr 12, bnr 34) er overdradd fra Arvid Lia til Elisabeth Lia og Marianne Lia (27.09.2022)

Seljevegen 8 (Gnr 11, bnr 145) er solgt for kr 3.050.000 fra Ann Emelie Bjurling og Oddbjørn Vogsland Gustavsen til Klaudia K Pietryga og Piotr Szuster (30.09.2022)
Salget omfatter også Gnr 11, bnr 308

Kåsene 24 (Gnr 12, bnr 273) er solgt for kr 2.800.000 fra Monica Beitland og Kenneth Tranberg til Katja Simone Omnes Karlsen og Kjetil Waal (30.09.2022)
Levert av Ambita as

Overdragelser i Nome

Her kan du se eiendomsoverdragelsene i Nome for de siste månedene:

Se overdragelser i april
Se overdragelser fra mai
Se overdragelser i juni
Se overdragelser i juli
Se overdragelser i august