Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Ikke behov for jakker: Sokneprest Ragnhild Halden, kirketjener Jens Vassend og kirkeverge Mona Halsvik lover at ingen skal fryse i Nomekirkene i vinter. Fastprisavtale på strøm sørger for temperaturer opp mot 20 grader. Bildet er fra Flåbygd kirke.
Ikke behov for jakker: Sokneprest Ragnhild Halden, kirketjener Jens Vassend og kirkeverge Mona Halsvik lover at ingen skal fryse i Nomekirkene i vinter. Fastprisavtale på strøm sørger for temperaturer opp mot 20 grader. Bildet er fra Flåbygd kirke.

Mange kirkebygg blir kalde i vinter. Men her trenger ingen å ha vinterjakkene på

Mens en rekke kirker i landet skrur ned varmen for å spare penger denne vinteren, vil temperaturen i Nomekirkene holdes på et behagelig nivå og det vil ikke være behov for ytterklær inne.

Kirkeverge Mona Halsvik mener de er svært heldig som kan nyte godt av avtalen Nome kommune har med fastpris på strøm.

– Nome kommune har en fastprisavtale på strøm på 35 øre per kilowatt time. Det gjør at vi holder temperaturen inne i kirkene på 10 til 11 grader når de ikke er i bruk. Når det skal være aktivitet skrur vi på de nye varmeanlegget og får en temperatur på opp mot 20 grader, sier Halsvik.

Sluttet med vedfyring

Flåbygd kirke fikk i denne våren nytt tak og det ble gjort reparasjoner av råteskader. Både her og i Helgen kirke er det dessuten installert nytt varmeanlegg. Vedfyring er helt faset ut.

– Vi har sluttet å fyre med ved, så det blir ingen røyk fra pipene noe sted. Romnes kirke var tidligere bare varmet opp med ved, men her har vi nettopp gått til innkjøp av en stor varmeovn som benytter strøm. Det sparer kirketjenerne for mye tid og sikkerheten er bedre med tanke på brann.

Høymesse i Flåbygd

Gjennom året har det vært markering av kirkejubileet for Lunde og Flåbygd kirke. De feirer henholdsvis 150 og 200 år. Søndag ringes det inn til hovedmarkeringen i Flåbygd kirke. Da blir det gudstjenesten med biskop for Agder- og Telemark, Stein Reinertsen.

Høymesse: Søndagens jubileumsgudstjeneste i Flåbygd holdes av biskop i Agder- og Telemark bispedømme, Stein Reinertsen. Det blir musikalske innslag av «Koriander» og Torgeir Straand. FOTO: Geir Myre

– Vi har gledet oss lenge til dette og det blir en verdig markering av Flåbygd kirke som den siste året har blitt oppgradert for over én million kroner. Det er biskopen som holder gudstjenesten med musikalske innslag av «Koriander» (Lunde Kammerkor) og Torgeir Straand.

Etter høymessen er det duket for middag og kaffe på Solhaug. Det er også invitert en rekke prester med tilknytning til soknet. Prost Asgeir Sele, sogneprestene Rune Lia, Ragnhild Halden, Leif Raukleiv, Anne Berit Sunde er noen av de som vil delta. Søndag er det heller ikke gudstjeneste i Holla, ettersom andakten i Flåbygd er felles for hele Nome.