Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Denne grønne lungen, midt i Lunde sentrum kan se veldig annerledes ut i løpet av neste år. Nå skal planene om en aktivitetspark på Sirkustomta realiseres. Innfelt: leder for samfunnsutviklingsetaten Frid Berge.
Denne grønne lungen, midt i Lunde sentrum kan se veldig annerledes ut i løpet av neste år. Nå skal planene om en aktivitetspark på Sirkustomta realiseres. Innfelt: leder for samfunnsutviklingsetaten Frid Berge.

Parken kan stå ferdig i løpet av 2023

Den skisserte løsningen på en aktivitetspark på Sirkustomta i Lunde, skal snart ut på anbud. Om alt går etter planen kan spaden settes i jorda og parken ferdigstilles i løpet av 2023.

I mars ble planene for en aktivitetspark på Sirkustomta vedtatt av Nome kommunes formannskap.

Det er lokalutvalget i Lunde som har fungert som arbeidsgruppe for prosjektet Sirkustomta Aktivitetspark. I tillegg ble det i august 2021 invitert til et åpent innspillsmøte på tomta, der mange lokale møtte opp for å komme med sine ønsker.

Totalt kom det inn 28 innspill på park- og aktivitetselementer. Og i etterkant var nærmere 150 innbyggere med på en spørreundersøkelse og stemte på forslag til utforming av friområdet.


Litt forsinket prosess

Dette resulterte i en skisse til utforming av parken, som politikerne har vedtatt skal realiseres.

Nå sier leder for samfunnsutviklingsetaten Frid Berge at man har kommet langt i arbeidet. Men noe ekstra tid har det tatt, etter at avdelingsleder for kultur, fritid og folkehelse, Heidi Elise Kvale, som var ansvarlig for prosjektet, har søkt ny jobb.

– Vi har hatt litt forsinkelse i prosjektet på grunn av vakanse for Heidi stilling, men det er hyra inn en konsulent som jobber med konkurransegrunnlaget, forteller hun.

Ifølge Berge er håpet at anbudskonkurransen legges ut på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin, i løpet av uke 41 eller 42, altså medio oktober.

– Da er det skissen som ligger til grunn, og det er ingen ting som tilsier at planene ikke blir gjennomført, sier etatslederen.

Slik ser skissen for aktivitetsparken ut. Her er det mange elementer som befolkningen har ønsket seg. Nå kan ønskene bli realisert i løpet av neste år.


Ikke garantert alle elementer

I planene, som altså lokalbefolkningen har vært med å utforme, ligger det blant annet universelt utformede og belyste turstier, benker og bord. Det blir areal for både lek, idrett og rekreasjon, med leke- og treningsapparater samt en stor, sentral paviljong. Parken skal ha soner for ulike aldersgrupper med blant annet nedfelte trampoliner og pump track, skøytebane om vinteren og grønne friområder.

– Den videre prosessen avhenger selvsagt av innkomne tilbud og priser, sier Frid Berge.

Hun understreker at situasjonen i samfunnet er krevende for tiden, og at man ikke er garantert å få med alle elementer i et tilbud.

– Den økonomiske rammen er satt ut ifra skissen og ønsker. Her ligger det store summer fra eksterne og muligheter for spillemidler til grunn, og selv om det ikke er garantert at vi får alt vi ønsker oss, så har vi store forventninger til at vi kan få en fin aktivitetspark.

Ønsket er å sette i gang arbeidet med utvikling av området så fort som mulig, og håpet er at anskaffelsen og kontrakt skal være på plass før utgangen av 2022.

– Så er arbeidet selvsagt avhengig av hva som kan gjøres gjennom vinteren og slike ting, men det er ingen ting som tilsier at parken ikke skal kunne ferdigstilles i løpet av 2023, sier Berge.


Ekstern finansiering ligger til grunn

Sirkustomta Aktivitetspark er eksternt finansiert og hadde også i utgangspunktet en tidsfrist i 2023 med å realiseres.

Hele bakgrunnen for prosjektets realisering, er at kommunen har fått tilsagt om én million kroner fra den lokale sparebankstiftelsen, til å utvikle aktivitetspark på tomta.

I tillegg har prosjektet fått 925 tusen kroner fra Gjensidigestiftelsen og totalrammen er på over 2,2 millioner kroner, inkludert spillemidler.

Ifølge saksdokumentene er kommunens bidrag administrative ressurser og moms på arbeid og anlegg. For fremtidige kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold, vil det avsettes 15 tusen kroner årlig, som dekkes innenfor område for kultur, fritid og folkehelse.