Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Lundefaret bru_BE MG_6332

Lundefaret bru blir nattestengt for vedlikehold

Fra mandag 10. oktober vil Lundefaret bru være stengt om nettene.

Årsaken til at brua blir stengt er at det skal byttes brufuge.

Brua vil være helt stengt fra klokka 19.00 til 07.00. På dagtid vil brua være åpen i ett felt, og regulert med trafikklys. Etter planen skal arbeidene være ferdig 23. oktober.

For å unngå at Brugata benyttes som omkjøringsvei i skoletiden har vi prioritert å stenge veien om natta. Dette er av hensyn til sikkerheten til de mange skolebarna som bruker denne veien.

Veieier sier i en uttalelse at de beklager ulempene med støy på nattestid dette medfører.