Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Fagskolen i Vestfold og Telemark, her representert ved prosjektleder Hans Ole Dyrserth (til venstre) og avdelingsleder Pål Nagel Kyrkjebø (til høyre), har jobbet lenge for å få et nytt studie til Nome. I midten Erlend Holtermann fra Ypsilon og Else Marie Skau fra Telemark Fortidsminneforening.
Fagskolen i Vestfold og Telemark, her representert ved prosjektleder Hans Ole Dyrserth (til venstre) og avdelingsleder Pål Nagel Kyrkjebø (til høyre), har jobbet lenge for å få et nytt studie til Nome. I midten Erlend Holtermann fra Ypsilon og Else Marie Skau fra Telemark Fortidsminneforening.

Studenter fra hele landet inntok Ulefoss for å lære om verna bygg og konstruksjoner

Fagskolen i Vestfold og Telemark har startet to nye årsstudier innenfor rehabilitering av vernede byggverk og deler av utdanningen er lagt til Ulefoss.

Pål Nagel Kyrkjebø fra Lunde, er avdelingsleder for kurs og etterutdanning ved Fagskolens avdeling i Porsgrunn. Han har vært én av pådriverne for å få det nye studiet til Nome.

– Dette studiet har vi jobbet med i tre år for å få på plass, og for å få hit til Nome. Håndverkere som jobber med vernede konstruksjoner er rett og slett en utdøende rase, og det er ingen lærlinger i faget, forteller han.

Asbjørn Sletholt leder arbeidet med rehabilitering av murene på Holden. Her viser han fagskolestudentene hva som er gjort.

Har fått erfare utfordringene ved hovedgården og kirkeruinene

Nome er valgt for en av samlingene fordi det ligger flere bygg og strukturer i kommunen, som er underlagt vern. Studentene skal besøke både Ulefos Hovedgaard, Ulefos Jernværk, Holla kirkeruiner, Telemarkskanalen og Holden.

­Styreleder i Telemark Fortidsminneforening, Else Marie Skau, forteller at studiet er en bestilling fra Verdensarven Rjukan og Notodden.

– Statusen krever vedlikehold av bygg og fagfolk. Dette er en problematikk vi kommer borti og det er et behov for kompetanseoverføring. Derfor tok vi kontakt med fagskolen i 2018. Det er fantastisk at så mange er interessert og har søkt fra hele landet.

Skau forteller at det man trodde var framtidas materialer i vedlikeholdsarbeid, viser seg å ikke være det.

– Her på Ulefoss har man fått erfare det ved blant annet Ulefos Hovedgaard og på kirkeruinene.

Til Holden for å se på murarbeid

Studiet har to retninger. Én for betong, mur og puss, og én for mekaniske konstruksjoner. Denne helgen har begge studentgruppene vært samlet i Nome.

­– Deltagerne er stort sett håndverkere og folk fra kommuner og fylkeskommuner samt lærere og rådgivende ingeniører. Felles for de er rett og slett en genuin interesse for dette fagfeltet, forteller Kyrkjebø.

Kanalen møtte studentene på Holden, der de fikk se hvordan rehabilitering av murene på hovedbygningen er gjort i ulike trinn.

Peder Alme er én av studentene på den nye utdanningen, og har latt seg imponere over opplegget i Nome.

– Jeg er gipsmaker og driver eget firma i Ålesund. For meg er dette kompetanseheving, og en formalisering av den kompetansen jeg har gjennom arbeid i jugendbyen, forteller han.

– Det er spennende å komme hit å få se på de unike byggene. Jeg er særlig opptatt av fasadearbeid, så denne dagen passer meg godt.

Studenter fra hele landet har denne helgen vært samlet i Nome. Her Peder Alme fra Ålesund.

Komplisert prosess

Johan Diderik Cappelen var også til stede under dagens økt ved Holden. Han forteller at det har sine utfordringer å rehabilitere bygget.

– Det var en utfordring å finne fagfolk, men vi har vært heldige og fått tak i et veldig dyktig team til arbeidet med Holden. Dette er det samme teamet, som har jobbet med murene på Ulefos Hovedgaard.

Cappelen forteller om en komplisert prosess, som er knyttet til materialbruk og byggeteknikker på et vernet bygg som Holden.

– Derfor er det spennende med et slikt studie, som Fagskolen har fått til her, sier han.

Prosjektleder Hans Ole Dyrseth fra Fagskolen forteller at lærere og veiledere på utdanningen stort sett er hentet fra håndverksbedrifter, med erfaring fra arbeid fra vernede byggverk.

­– De sju fysiske samlingene er praksisrettet, men alt annet av undervisning og veiledning går over nett ett par ganger i uka. Studiet gir 30 studiepoeng og studentene lærer blant annet anvendelse av lovverk gjennom casearbeid, sier Dyrseth.