Rektorstilling er lyst ut. Disse kvalifikasjonene ser de etter