Egil Stokken
Egil Stokken

Vil ha lokale strakstiltak for å hjelpe næringslivet