Ajersida velforening, her representert med Steinar Tveito. Arvid Tveito og Frode Pedersen, jobber med en bruløsning over Lunde dam. Men det ser ikke ut til at de får økonomisk hjelp fra kommunen for å komme i mål med en reguleringsplan.
Ajersida velforening, her representert med Steinar Tveito. Arvid Tveito og Frode Pedersen, jobber med en bruløsning over Lunde dam. Men det ser ikke ut til at de får økonomisk hjelp fra kommunen for å komme i mål med en reguleringsplan.

Vil ikke gi økonomisk støtte til Ajersida vel