Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

ribo_kommunale biler

Tar i bruk lov om hastesaker for å sikre biler til helse- og omsorgsetaten