Ved denne skolen var det ganske god oppførsel fra bilistene