Frode Sannerholt
Frode Sannerholt

Tynges av økte priser: Vil behandle pengesøknad fra idretten i budsjettet