Det vil fortsatt gå noen uker før de nye topplederne er på plass