Egil Stokken
Egil Stokken

Norsjøkraft kan gå i forhandlinger med industrien om fastprisavtaler