Tilfluktsrom:
Her er inngangen til Tuftestollen fjellanlegg, som er tilfluktsrom for 300 mennesker på Ulefoss.

Fukt, fallgruver og rester av sprengstoff i veggene: Nå skal tilfluktsrommet legges ned