Onsdag var det skolestart for barne- og ungdomstrinnene i Nome. Slik så det ut da spente førsteklassinger møtte opp på Holla for aller første gang. Lærerne sto klare for å ønske velkommen.
Onsdag var det skolestart for barne- og ungdomstrinnene i Nome. Slik så det ut da spente førsteklassinger møtte opp på Holla for aller første gang. Lærerne sto klare for å ønske velkommen.

Nome-elevene startet skoleåret med sine lærere på plass