stenstadsteinen iginga
stenstadsteinen iginga FOTO: Frans-Arne H. Stylegar

Anbefaler ikke harde krav om å få tilbake historisk runestein