Bilen lå veltet over på siden midt i veien. Men ingen personer var å se