IMG_5674

Mange opplever fortsatt mobil-trøbbel i Flåbygdområdet