Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Hjemmetjenesten har tatt i bruk el-sykkel som supplement til bilene. Her i Lunde er sykkelen allerede i bruk. Fra venstre:  Ragnvald Lia, Mona Sandstå, Wenche Dahler, Veronica Sandstå og Helene Kittilsen.
Hjemmetjenesten har tatt i bruk el-sykkel som supplement til bilene. Her i Lunde er sykkelen allerede i bruk. Fra venstre: Ragnvald Lia, Mona Sandstå, Wenche Dahler, Veronica Sandstå og Helene Kittilsen.

El-sykkel gjør dagene enklere for hjemmetjenesten