Kristoffer Sannerholt (SV).
Kristoffer Sannerholt (SV).

Der andre hopper av var Kristoffer aldri i tvil