Claus Sohn Andersen, MDG.
Claus Sohn Andersen, MDG.

Dette sier Claus hvis han blir spurt