Denne bilen ble meldt stjålet 5. juli, og funnet 9. juli. Politiet ønsker tips fra dette tidsrommet.
Denne bilen ble meldt stjålet 5. juli, og funnet 9. juli. Politiet ønsker tips fra dette tidsrommet.

Ingen mistenkt etter tyveri av bil og vannskuter