Låve og stabbur brant ned natt til mandag – vannskader på våningshus