Mange turister på veiene. Men UP har ikke tatt ferie