Ann Kristin Teksle
Ann Kristin Teksle

– Dramatisk dersom veterinærenes vakttjeneste ikke er bemannet