Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Saken om videre boligutvikling på Ajersida i Lunde fikk ingen løsning etter et meklingsmøte med fylkeskommunen og statsforvalteren. Nå avgjør departementet saken. Bildet er tatt da planutvalget var på befaring i 2020.
Saken om videre boligutvikling på Ajersida i Lunde fikk ingen løsning etter et meklingsmøte med fylkeskommunen og statsforvalteren. Nå avgjør departementet saken. Bildet er tatt da planutvalget var på befaring i 2020.

Mekling om Ajersida førte ikke fram – dette skjer videre i saken