Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Ønsker å bli i Nome: Samtlige av de fire elevene Ane Kron, Ane Pershaug, Henrik Juel og Herman Bakken ønsker å ta sin videregående utdannelse innenfor kommunens grenser.
Ønsker å bli i Nome: Samtlige av de fire elevene Ane Kron, Ane Pershaug, Henrik Juel og Herman Bakken ønsker å ta sin videregående utdannelse innenfor kommunens grenser.

I dag får de utdelt vitnemålet. Etter ferien venter videregående utdanning