Nome videregående mottar miljøpris for arbeidet med biogassanlegget på Søve. Her er skolens prosjektleder Eirik Jensen, administrerende leder Annette Ajer og rektor Arne Grave, foran anlegget med reaktoren til høyre i bildet.
Nome videregående mottar miljøpris for arbeidet med biogassanlegget på Søve. Her er skolens prosjektleder Eirik Jensen, administrerende leder Annette Ajer og rektor Arne Grave, foran anlegget med reaktoren til høyre i bildet.

Miljøpris til Nome vgs. og Telemark Technologies