kantslått

Derfor vil de utsette kantslåtten til etter 23. juni