Arve Høiberg
Arve Høiberg

Prisen på Kaste-Stoadalen blir betydelig høyere enn budsjettrammen