Kort tid senere tok UP fire bilførere for ulovlig bruk av mobil